صفحه اصلی مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین GIM
مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین GIM

گروه کالوت تولید کننده مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین با نام تجاری GIM می باشد که نام تجاری فوق به شماره 166837 در اداره مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است. مواد کاهنده GIM ترکیبی از انواع مواد معدنی و شیمیایی با پایه کربنی و با ضریب هدایت الکتریکی بسیار بالا می باشد که برای پر کردن اطراف هادی های ارت در سیستم ارتینگ استفاده می شود. مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین GIM به دلیل دارا بودن مقاومت مخصوص ρ بسیار پایین (کمتر از پنج صدم اهم متر)، بالا بودن PH ، چسبندگی فوق العاده و خاصیت ضد خوردگی آن، کارایی پایانه زمین را به میزان قابل توجهی افزایش داده و موجب ارتقای عملکرد و طول عمر آن می گردد. مواد کاهنده مقاومتGIM با محیط زیست سازگار بوده و عاری از هر گونه مواد آلاینده خاک و آب می باشد. مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین GIM اولین مواد کاهنده مطابق با استاندارد IEC 62561-7 و EN BS 50164-7 در ایران می باشد و از آزمایشگاه های متعدد و معتبر گواهی تست انطباق با استاندارد های فوق را اخذ نموده است که گواهینامه های فوق در بخش گواهینامه ها در دسترس می باشد. مواد کاهندهGIM در تمامی زمین ها با شرایط گوناگون قابل استفاده می باشد. بیشترین موارد مصرف GIM در مناطقی می باشد که مقاومت مخصوص خاک زمین (ρ) در آن مناطق بالا بوده یا احتمال شسته شدن سایر مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین از قبیل بنتونیت توسط آبهای سطحی زیاد و اتصال الکتریکی بین هادی ارت و خاک زمین بسیار کم و یا خوردگی زمین بالا می باشد.

مواد کاهنده GIM