صفحه اصلی عضویت ها
عضویت ها
گروه شرکتهای کالوت در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت خود و همچنین استفاده از توانمندی های تشکل های صنفی برای کمک به توسعه صنعت در چندین سندیکا و انجمن های تخصصی و صنعتی داخلی و بین المللی عضو بوده و بطور فعال در آنها ایفای نقش می نماید. در ذیل برخی از سندیکا ها و انجمن هایی که شرکتهای گروه در آنها عضو می باشند جهت اطلاع شما بازدید کنندان عزیز درج شده است.
انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهزات صنعتی ایران

انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهزات صنعتی ایران که از قدیمی ترین انجمن های کشور می باشد و در سال 1340 تاسیس شده است. شرکت کالوت نیز به عنوان یکی از پیمانکاران فعال در زمینه ارتینگ، صاعقه گیر و حفاظت در برابر صاعقه،  به منظور ارتباط بهتر با سایر فعالین صنف به عضویت این تشکل صنفی در آمده است. همچنین شرکت کالوت عضو فعال کمیته فن آوری ساختمان (BT) انجمن مذکور نیز می باشد.

سنديکاي صنعت برق ايران

سنديکاي صنعت برق ايران يک نهاد صنفي، متشکل از 470 شرکت سازنده تجهيزات، پيمانکار و مشاور صنعت برق است که در راستای دفاع از منافع مشروع اعضای خود و بر اساس نقش و جایگاه تشکل های صنفی در سند چشم انداز 20 ساله کشور در حال فعالیت می باشد. سندیکای صنعت برق ایران از زمان تأسیس در سال 1379 تاکنون، در مسیر دستیابی به اهداف و آرمانهای اجماعی اعضای خود، توانسته است با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات گسترده موجود در صنعت برق ایران و با حمایت و همراهی اعضای خود بر بسیاری از مشکلات و گلوگاه های موجود در این صنعت فائق آمده و زمینه دستیابی به موفقیت های مهمی را تمهید کند.

انجمن بین المللی حفاظت در برابر صاعقه

انجمن بین المللی حفاظت در برابر صاعقه (International Lightning Protection Association – ILPA) یک انجمن صنفی بین المللی می باشد که در سال 2006 میلادی توسط طراحان، سازندگان و استفاده کنندگان سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه و صاعقه گیر در جهان تشکیل شده است. هدف این انجمن جمع آوری اطلاعات علمی، فنی و عملی در خصوص سیستم ها و رشهای مدرن حفاظت در برابر صاعقه می باشد تا از طریق آن تکنیک ها و روشهای حفاظت در برابر صاعقه را بهبود بخشیده و ارتقا دهد.

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

طراحان، تامین کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات صنعت نفت از سالها قبل، خلا وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحد های خود احساس می نمودند. بر همین اساس در خرداد ماه سال 1379 هیئت موسس منتخب، اقدامات لازم برای تهیه و تدوین اساسنامه را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت اولین اساسنامه انجمن در سال 1382 به تصویب مجمع عمومی رسید. در حال حاضر این انجمن دارای بیش از 500 عضو فعال در عرصه صنعت نفت می باشد که درصد عظیمی از تجهیزات این حوزه را تامین می نمایند.