صفحه اصلي دانشگاه ها و مراکز آموزشی
دانشگاه ها و مراکز آموزشی
ردیف پروژه مکان
1 خوابگاه دانشجويان متأهل دانشگاه شهيد بهشتي تهران
2 دانشگاه اميركبير – پلي تكنيك تهران
3 كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان اصفهان
4 دانشكده علوم پزشكي گيلان رشت
5 دانشكده امام حسين تهران تهران
6 دانشگاه آزاد ساوه ساوه
7 دانشگاه الزهراء تهران
8 دانشگاه بوعلي سينا همدان
9 دانشگاه مشهد مشهد
10 پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريف تهران
11 دانشگاه علم و صنعت تهران
12 واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي- حصارك حصارک
13 دانشكده فني دانشگاه تهران - آزمايشگاه موتور دانشكده فني تهران
14 ساختمان آموزشي 24 كلاسه تهران
15 كاربرد پرتوهاي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
16 ساختمان آمفي تأتر دانشگاه علامه طباطبايي تهران
17 دانشگاه شهيد عباسپور تهران
18 دانشگاه آزاد صدرا تهران
19 مرکز کامپیوتر دانشکده هوا و فضا تهران
20 ساختمان اداري مركز مديريت حوزه علميه خواهران قم قم
21 باغ كتاب تهران
22 دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران
23 دانشگاه كار تهران
24
موسسه باقرالعلوم تهران
25 ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
26 دانشگاه علوم اقتصادی و اداری لرستان خرم آباد
27 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-آزمایشگاه تحقیقات فضایی تهران 
28  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی  آمل 
29 ساختمان سرور کتابخانه مرکز علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی  تهران 
30 دانشکده تربیت مدرس-دستگاه های حساس الکترونیکی آزمایشگاه  تهران 
31 دانشکده فناوری های نوین  تهران 
32 دانشکده آموزشی و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 
تهران 
33 مجتمع فنی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال   تهران 
34  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زاهدان 
35  ساختمان ریاضی دانشگاه شهید بهشتی   تهران 
مشخصات
دانشگاه ها و مراکز آموزشی