صفحه اصلي نفت، گاز و پتروشیمی
نفت، گاز و پتروشیمی

 ردیف                          
 پروژه            مکان                        
 1  پالایشگاه تبریز  تبریز
 2  تاسیسات شرکت ملی نفت ایران  دالان
 3  جایگاه سوخت CNG لردگان  لردگان
 4  ایستگاه تقویت گاز فراشبند  شیراز
 5  پتروشیمی امیرکبیر  ماهشهر
 6  کارخانه اصلی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی  ماهشهر
 7  مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی-دریاچه نمک  ماهشهر
 8  مخازن نفت امام خمینی  بوشهر
 9  جایگاه سوخت CNG ذبیحی  آمل
 10  برج بلندینگ پالایشگاه نفت بهران
 تهران
 11  پمپ بنزین رشت -امام زاده هاشم  رشت
 12  پمپ بنزین رشت-لنگرود  رشت
 13  پمپ بنزین رشت - فومن  رشت
 14  مخازن گاز امیدیه  خوزستان
 15  شرکت ملی گاز تهران  تهران
 16  صنایع پتروشیمی کرمانشاه  کرمانشاه
 17  سایت کامپیوتر و تابلوهای برق و کنترل شرکت پتروشیمی اراک  اراک
 18  پژوهشکده صنعت نفت  تهران
 19  پالایشگاه لاوان  لاوان
 20  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اراک  اراک
 21  شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  یزد
 22  شرکت بین المللی پتروتک سان  تهران
 23  شرکت انتقال گاز ایران- منطقه پنج عملیات انتقال گاز  تهران
 24  شرکت پلیمر آریا ساسول  تهران
 25  صنایع پتروشیمی پارس  تهران
 26  توربو کمپرسور نفت   تهران
 27  خط انتقال گاز زنجان  زنجان
 28  ایستگاه رادیویی اداره گاز  تهران
 29  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  کرمانشاه
 30  پالایش نفت لاوان   لاوان
 31  پژوهشکده صنعت نفت  تهران


مشخصات
نفت، گاز و پتروشیمی