صفحه اصلي بیمارستان ها
بیمارستان ها
 ردیف پروژه
 مکان
 1 بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه عارف
 تهران
 2 بيمارستان نظام آباد
 تهران
 3 بيمارستان رحيميان قزوين      قزوین
 4  بيمارستان نور افشار  تهران
 5  بيمارستان آيت الله كاشاني شهرکرد
 6 بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی سمنان
 سمنان
 7  بيمارستان 64 تختخوابي ملكان
 مراغه
 8  بيمارستان 64 تختخوابي بيجار  بيجار
 9  بیمارستان 264 تختخوابی آموزشی پل دختر  لرستان
 10  بیمارستان ایران مهر  تهران
 11  بیمارستان مهرگان  لرستان
 12  بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد  تهران
 13  بیمارستان 97 تختخوابی کلیوی تبریز  کرمان
 14  بیماریتان 200 تختخوابی کسری  تهران
 15  بيمارستان 200 تختخوابي گرگان  تبریز
 16  بيمارستان 200 تختخوابي سلمان فارسي  تهران
 17  بيمارستان خاتم الانبياء – دستگاه هاي حساس بيمارستاني  گرگان
 18  پژوهشكده و بيمارستان رويان  بوشهر
 19  ساختمان پزشكان دكترمجابي  تهران
 20  درمانگاه ابوريحان  تهران
 21  بيمارستان بقيه الله
 قزوین
 22  مركز طبي كودكان– بيمارستان امام خميني  تهران
 23  بيمارستان چمران  تهران
 24  مركز تصوير برداري پزشكي پرتو حقيقت واقع در نارمك  تهران
 25  ساختمان پزشكي نور  تهران
 26  بيمارستان 64 تختخوابي الشتر  خرم آباد
 27  بيمارستان امام زمان  اسلام شهر
 28  بيمارستان قائم  کرج
 29  بيمارستان شريعتي  تهران
 30  بيمارستان جماران  تهران
 31  بيمارستان امام علي نجف  عراق
 32  بيمارستان لقمان حكيم  تهران
 33   بيمارستان امير اعلم  تهران
 34  بيمارستان سينا
 تهران
 35  بيمارستان سينا
 سمنان
 36  بيمارستان 200 تختخوابي بوشهر  بوشهر
 37  بيمارستان 280 تختخوابي شهيد رهنمون يزد  یزد
 37  دي كلينيك شاهين شهر  اصفهان
 39  بيمارستان 100 تختخوابي پاكدشت  پاکدشت
 40  بيمارستان ابوريحان  تهران
 41  بيمارستان شهيد رجايي  تهران
 42  بیمارستان برازجان  برازجان
 43  گروه تخصصی شهید رجایی - پروژه بیمارستان شهدای تجریش  تهران
 44  بیمارستان سیرجان   سیرجان
 45  مرکز درمانی و آموزشی پیوند اعضاء   شیراز
 48  بیمارستان لبافی نژاد  تهران
 49  بیمارستان لاهیجان  لاهیجان
 50  بیمارستان ابهر  ابهر
 51  بیمارستان بانه  بانه
 52  بیمارستان قرچک  قرچک
 53  بیمارستان نهاوند  نهاوند

 
مشخصات
بیمارستان ها