صفحه اصلی اخبار و مقالات

کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکای برق ایران با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات رییسه خود بعدازظهر روز سه‌شنبه سی‌ام آذر ماه سال جاری ضمن اخذ رسمیت از حضور 29  نماینده از  30 شرکت عضو آغاز به کار کرد.
 این نشست با اعلام آمادگی و معرفی 9 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان داوطلبین انتخابات هیات‌رییسه ادامه یافت که از این میان حمیدرضا حاج‌حسینی از شرکت مهندسی کاهنگان مهر، آرش الهی‌پناه از شرکت کالوت ابهر ، نوید زندیه از شرکت پتونیا، سیامکاحمدی از شرکت آموج فرآیند، محمدرضا محرم‌پور از شرکت رهنما تجارت پاسارگاد به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.  که از بین افراد فوق با رای گیری آقای آرش الهی پناه به عنوان رییس و آقای حاج حسینی به عنوان نایب رییس هیات رییسه انتخاب گردیدند.