صفحه اصلی اخبار و مقالات

برگزاری سمینار نسل جدید صاعقه گیرهای الکترونیکی فرانکلین فرانس Franklin France مدل Active4D با قابلیت پیش بینی صاعقه در سالن سندیکای شرکتهای پیمانکار تاسیساتی و صنعتی ایران در تاریخ 27 بهمن 94 با مشارکت شرکت فرانکلین فرانس و حضور نمایینده آن شرکت برگزار شد که با استقبال بی سابقه مهندسین مشاور، کارفرمایان دولتی و خصوصی، طراحان و پیمانکاران روبرو گردید. سمینار فوق از ساعت 9 صبح شروع و در ساعت 16 به پایان رسید و در بخش اول، دستگاه صاعقه گیر الکترونیکی جدید شرکت فرانکلین که انقلابی در ساخت صاعقه گیرهای الکترونیکی می باشد توسط مهندس آرش الهی پناه معرفی گردید و سپس بعد از صرف ناهار و پذیرایی، بخش دوم سمینار در خصوص تغییرات جدید و اصلی استاندارد مرجع NFC 17102 فرانسه ویرایش 2011 نسبت به ویرایش قبلی آن توسط مهندس حسین میرآقایی ارائه گردید.