صفحه اصلی اخبار و مقالات

گروه شرکت های کالوت موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه 5 برای زمینه فعالیت تاسیسات و تجهیزات و همچنین نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید.