صفحه اصلی اطلاعات فنی
صاعقه
  • 20 مرداد 1395, 14:31
  • admin

صاعقه : مواجهه با چند خطر به طور همزمان!

صاعقه، پدیده طبیعی تخلیه الکتریکی است که ممکن است میان ابر و زمین یا ابر و ابر رخ دهد . این پدیده از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول داشته است و انسانهای بدوی از آن به شدت بیم داشته اند . در اقوام وملل مختلف علل و داستانهای مختلفی در باره آن ذکر می کرده اند که اغلب به خشم خداوند نسبت داده می شده است.

بر خورد علمی و سیستماتیک با این پدیده و اثرات آن، از زمان آزمایش مشهور بنجامین فرانکلین در سال 1752 میلادی آغاز گردید، جایی که بشر به ماهیت الکتریکی صاعقه و اثرات مخرب آن پی برد و بنابراین در صدد برآمد با روش های علمی به مقابله با این پدیده طبیعی و گریز ناپذیر بپردازد.

در روزگار ما صاعقه، عوامل بوجود آورنده آن و خطرات ناشی از آن به خوبی شناخته شده و تحت کنترل قرار گرفته است. با کمک تکنولوژی پیشرفته و ابداع دستگاههای صاعقه گیر و سرج ارستر، اثرات اولیه ( ناشی از اصابت مستقیم ) و ثانویه ( برخواسته از میدان مغناطیسی حاصل از تخلیه جریان صاعقه) تحت کنترل قرار گرفته و دفع می شوند.

خطرات و آسیب های ناشی از صاعقه از نظر آماری مقام اول را در آسیب های وارده به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی دارند و نظر به اینکه صاعقه می تواند اختلاف پتانسیل هایی تا 100/000/000 ولت و جریانهایی تا 200/000 آمپر و دمایی تا 30/000 سانتیگراد ایجاد نماید قابلیت های مخرب آنرا در ایجاد آتش سوزی و سایر خطرات جانی و مالی، نباید دست کم گرفت.