صفحه اصلی اطلاعات فنی
حفاظت ثانویه
  • 20 مرداد 1395, 15:29
  • admin

وابستگي زندگی امروزی ما به تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي همواره رو به افزايش مي باشد. شبكه هاي كامپیوتری، تجهيزات پزشكي در بيمارستانها، تجهيزات ابزار دقيق در كارخانجات، تجهيزات مخابراتي ، عمليات بانكي و بسياري نمونه هاي ديگر مثال هايي از امکاناتی مي باشند كه عملكرد صحيح و بدون وقفه آنها در زندگي امروزي بشر ضروري است.
تنها برخورد صاعقه نيست كه موجب صدمه زدن به سيستمهاي فوق مي شود، بلكه اكثرا تجهيزات فوق بر اثر اضافه ولتاژ هاي ناشي از سوئيچينگ در سيستمهاي توزیع برق و همچنين تخليه صاعقه در فاصله هاي دور تر از آن تاسيسات، صدمه ديده و كار آنها را مختل می گردد. طبق مطالعات انجام شده تخليه صاعقه تا فاصله 2 كيلومتري مي تواند براي تجهيزات الكترونيكي حادثه آفرين بوده و به آنها آسيب برساند .