صفحه اصلی اطلاعات فنی
مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین
  • 21 مرداد 1395, 07:15
  • admin

مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین : نیاز اولیه و اساسی هر سیستم اتصال زمین! 
هر سیستم اتصال زمین ( پایانه ارت ) و اجزای بکار رونده در آن، چه بصورت چاه ارت یا مجموعه ای از میله های ارت و چه بصورت هادی ها ی خوابانیده شده در بستر زمین ، از دیدگاه استاندارد باید دارای ویژگیهای خاصی باشد که در بخش ارت بصورت جداگانه شرح داده شده است و مهم ترین آنها به شرح زیر است:
• اجزای بکار رونده در آن از نظر جنس و مقاطع باید مطابق استاندارد باشند.
• قادر به تامین مقاومت خاصی بصورت پایدار و با تغییرات جزیی باشد.
• دارای عمر طولانی باشد ( یعنی بسرعت دچار خوردگی ، پوسیدگی یا عدم کارایی نشود).
برای ایجاد چنین سیستمی به اجزای رایج آن از قبیل صفحه مسی استاندارد ، میله ارت استاندارد ، بست ها و اتصالات استاندارد و مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین استاندارد نیاز است.
بدیهی است وجود این عوامل به تنهایی کافی نیست بلکه طراحی و اجرای سیستم ارت نیز باید بر طبق استاندارد انجام گیرد.
در این میان مواد کاهندی مقاومت الکتریکی زمین نقش های ویژه ای را بازی می کند که عبارتند از :
کمک به رسیدن به مقاومت مطلوب سیستم زمین ( نقش کاهندگی مواد)
تضمین پایداری طولانی مدت سیستم ارت ایجاد شده ( نقش حفاظتی)
صرف مواد اولیه و هادی های ارت کمتر ( نقش اقتصادی)
 

 

مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین از چه نوع موادی است؟

انواع مواد کاهنده ی مقاومت الکتریکی زمین کدامند؟

مقاومت ویژه ی الکتریکی خاک چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

آیا همیشه و در همه خاکها باید از مواد کاهنده استفاده کرد؟

استاندارد های مربوط به مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین کدامند؟

مشخصات مواد کاهنده ی استاندارد چیست؟

آیا مواد کاهنده از خوردگی و پوسیدگی سیستم ارت جلوگیری می کند؟

در صورت استفاده نکردن از مواد کاهنده یا بکار بردن مواد غیر استاندارد در معرض چه مشکلات و خطراتی هستیم؟

آیا نمک و زغال ماده استاندارد است ؟ مزایا و معایب آن چیست؟

آیا بنتونیت یک ماده استاندارد است ؟ مزایا و معایب آن چیست؟

مواد کاهنده ی با پایه ی کربنی (Carbon Base) چه موادی هستند؟

در چه زمین هایی از چه موادی استفاده کنیم؟

آیا رطوبت خاک یک عامل اساسی در کاهش مقاومت مواد کاهنده است؟

محاسبات مقاومت پایانه ارت در هنگام استفاده از مواد کاهنده بر اساس چه فرمولهایی انجام می شود؟